přednáška - Filip Petrunov -  "SYMBOLY"
přednáška - Palo Macho - autorská tvorba
přednáška - Sylva Petrová - "Zpráva o českém skle po roce 2000"
autorská tvorba Petry a Libora Sošťákových
přednáška - Olga Mehešová